RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach z siedzibą przy ul. Prószkowskiej 74, reprezentowana przez Księdza Proboszcza Sławomira Pawińskiego
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu KEP informuję, że:
1. Administratorem pochodzących z monitoringu danych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach z siedzibą przy ul. Prószkowskiej 74, Opole
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO; art. 7 ust. 1 pkt. 6) Dekretu KEP).
3. Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli: ołtarz główny i podgląd na przednią część kościoła.
4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 15 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
5. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu.
6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).