Najważniejsze informacje

Wiele wydarzeń dzieje się w naszej wspólnocie parafialnej.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami, intencjami, czy też kalendarium wydarzeń.


------------------------------------------------------------------------------------

Porządek nabożeństw

Czytaj więcej

Intencje parafialne

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

parafialne

Czytaj więcej

Aktualności

Zdjęcia z pielgrzymko-wycieczki

Nasi parafianie wraz z Księdzem Proboszczem przesyłąją pozdrowienia z pielgrzymko-wycieczki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które będziemy na bieżąco dodawać!

Read More

Wyjazd dla młodzieży - formularz

26 czerwca w środę organizujemy parafialny wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego do Parku Rozrywki Legendia w Chorzowie.
<

Read More

Informacje parafialne

Najważniejsze informacje związane z życiem naszej parafii

Protokół przedmałżeński

Protokół przedmałżeński

Przed ślubem narzeczeni muszą wypełnić protokół przedślubny.


Prosimy narzeczonych o telefoniczne ustalenie terminu spisania protokołu przedślubnego na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku 7.00-8.00 oraz w poniedziałek, środa, piątek 18.30-19.30.


W razie wezwania do chorego lub w sprawie zgłoszenia pogrzebu czynna również poza godzinami urzędowania.

Sakrament pokuty

Sakrament pokuty

Okazja do spowiedzi św. w tygodniu przed każdą ranną i wieczorną Mszą św.


Natomiast w niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

DUSZPASTERZE

Księża pracujący w naszej parafii

ks. Sławomir Pawiński
ks. Sławomir PawińskiProboszcz
ks. Dariusz Karbowski
ks. Dariusz KarbowskiWikariusz
ks. Krzysztof Renchen - więcej informacji wkrótceWikariusz

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Sakramenty Święte

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Zobacz wszystkie sakramenty.

Chrzest Święty

Udzielanie: Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11.30.

Namaszczenie Chorych

W każdej chwili, w razie potrzeby można wezwać kapłana, aby udzielił sakramentu chorych. W I sobotę każdego m-ca odwiedzamy naszych chorych w ich domach

Małżeństwa

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 m-ce przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Zobacz co się dzieje w naszej parafii

Zapraszamy, zwłaszcza osoby chore oraz spoza parafii, do korzystania z transmisji online z naszego kościoła parafialnego. 

Zachęcamy do zobaczenia naszej parafii oraz wydarzeń w obiektywie aparatu. Serdecznie zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Zapraszamy do słuchania audycji Radiu Doxa. Jest to diecezjalna rozgłośnia, która realizuje swój program o charakterze społeczno-misyjnym.

Aktualności

Wydarzenia z życia parafialnego

Zdjęcia z pielgrzymko-wycieczki

Nasi parafianie wraz z Księdzem Proboszczem przesyłąją pozdrowienia z pie

Wyjazd dla młodzieży - formularz

26 czerwca w środę organizujemy parafialny wyj

Wizytacja biskupa

02 czerwiec 2024

Client 4
Client 1
Client 2
Client 4
Client 5
Client 2