Sakramenty

Chrzest święty

Chrzest święty

Chrzest jest pierwszym sakramentem.

Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego Sakramentu. Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Udzielanie:

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11.30, a także po Mszy św. o godzinie 11.30 w inne niedziele miesiąca, jak również w w sobotnie popołudnia.

Kontakt: parafia@szczepanowice.opole.pl lub 693 431 613

Wymagane dokumenty:

   • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
   • dokumenty tożsamości rodziców, 
   • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania), 
   • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (jest praktykującym katolikiem).

Rodzice chrzestni:

 • ukończyli 16 rok życia
 • przyjęli sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • prowadzą życie zgodne z wiarą