Sakramenty

Kapłaństwo

Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

Informacje dla kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu:

Adres: Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opole ul. Drzymały 1c, skr. poczt. 246, 45-342 Opole

Informacje: 77 44 24 001 - furta, 77 44 24 003 - rektorat

Strona internetowa: www.seminarium.opole.pl

Obecnie z naszej parafii do sakramentu kapłaństwa przygotowuje się kleryk roku V Marcin Matysek.