Sakramenty

Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest jednym z najważniejszych sakramentów świętych

W liturgii chrześcijańskiej jest formą lub składnikiem uczty sakralnej. Oznacza Mszę lub też komunię. Obrzęd wywodzi się z liturgii żydowskiej, a nazwa pochodzi od czynności Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „dziękczynienie” (podczas przyjmowania komunii świętej jesteśmy czyści bez grzechu i dzięki eucharystii dziękujemy za taki stan). Eucharystia zastąpiła chrześcijanom żydowską Paschę i przekształciła się w obrzęd Mszy. Rozróżnia się: 1) „sprawowanie Eucharystii”, co jest jednoznaczne z Mszą, 2) „przyjmowanie Eucharystii” – komunia. Eucharystia jest sakramentem Bożej obecności, bo jak mówi Pan: „ A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata…” (Mt 28,20)

Msze św. w dni powszednie:

- g. 6.30, 18.00

Msza św. szkolna:

- g. 18.00 - w czwartki dla dzieci

W niedziele:

- g. 18.00 (sobotni wieczór), 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00