Katolicki pogrzeb

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14)

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy wierzącego, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem". Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem - początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom. Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie" (Prefacja o zmarłych). Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej. Obrzędy pogrzebowe przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Co robić, kiedy umiera członek naszej rodziny?

Rodzina zmarłego zgłasza się do kancelarii parafialnej, przedstawiając:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Dokument o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia go kapelan szpitala lub inny kapłan udzielający sakramentów).
  3. Pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego, jeśli zmarły zamieszkiwał poza naszą parafią.
  4. Informację z Zakładu Pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu.

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi. Msza św. żałobna odprawiana jest o ustalonej godzinie w kościele parafialnym lub w kaplicy starej lub nowej na cmentarzu komunalnej w Opolu-Półwsi. Obrzędy pogrzebowe mają miejsce na cmenatrzach przy ulicy Krapkowickiej (przy szkole lub w polu) w Opolu-Półwsi.

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest, by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:

  • Msze św. w 30 dzień po śmierci,
  • Msze św. w rocznicę śmierci, szczególnie I rocznica,
  • Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin),
  • „wypominki-zalecki" w miesiącu listopadzie,
  • Msze św. gregoriańskie.