ks. Sławomir Pawiński

Ks. proboszcz Sławomir Pawiński urodził się 26 maja 1970 w Byczynie. Pochodzi z parafii Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 roku. Następnie przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu. W 1997 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki na Katolicki Uniwersytet Lubelski, które zakończył obroną pracy doktorskiej pt: Święci jako „znaki czasu” dla Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny. W latach 2002-2008 posługiwał jako prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, a także od 2002 roku jest wykładowcą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2020 był proboszczem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. Od 26 sierpnia 2020 jest proboszczem w naszej parafii.