ks. Dariusz Karbowski

Ks. Dariusz Karbowski pochodzi z diecezji pelplińskiej, z parafii św. Anny w Grabowie Kościerskim. Przed wstąpieniem do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Kapłaństwa w Krakowie w wieku 48 lat był Wojewódzkim Inspektorem Kontroli Zakładów w Gdańsku. Ukończył teologię na KUL, ekonomię i zarządzanie na Politechnice Gdańskiej oraz uzyskał tzw. licencjat rzymski z historii Kościoła na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

informacje za www.diecezja.opole.pl