Rok św. Józefa

8 grudnia 2020 br. minie 150 lat jak papież Piusa IX w roku 1870 ogłosił Józefa patronem całego Kościoła. To doskonała okazja, by w całym Kościele oraz w naszej parafii na nowo odkryć świetlany przykład i przemożne wstawiennictwo naszego patrona św. Józefa. Dlatego patronem i przewodnikiem w roku duszpasterskim 2020/2021 będzie właśnie św. Józef. Z nich chcemy przeżyć Adwent - Roraty, Święta Bożego Narodzenia, Kolędę, Czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalne oraz czas I Komunii Świętej. 


 Rok św. Józefa w całym Kościele (List Apostolski i Odpusty)

W dniu 8 grudnia 2020 Papież Franciszek ogłosił trwajacy od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.
Z tej okazji napisał List Apostolski „Patris corde – Z ojcowskim sercem", który można przeczytać tutaj.
Z okazji trwającego roku św. Józefa można także zyskać szczególne, o których przeczytamy tutaj.


Poświęcenie Rodzin św. Józefowi

We wtorek (08.12) w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszej parafii dokonanu aktu poświęcenia rodzin św. Józefowi:

Święty Józefie, nasz najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy naszym sercom, Tobie powierzamy nasze rodziny i oddajemy się Tobie, podobnie jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij nas za swe dzieci, bo my na całe życie obieramy sobie Ciebie za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika dusz naszych. O nasz najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź nas prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz nas kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz nas walczyć z pokusami ciała, świata i szatana, i znosić w cichości każdy krzyż, jaki nas spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem naszych dusz, odkupionych Krwią Chrystusa. Czuwaj nade nami, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a my Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufamy, że za Twym wstawiennictwem będziemy zbawieni. Nie patrz na naszą nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij nas pod swą ojcowską opiekę. Amen. 


 Roraty ze św. Józefem

Przez cały adwent, w czasie rannych Mszy o 6.30 z homilią dla dorosłych oraz w czasie wieczornych Mszy o 18.00 z homilią dla dzieci, przeżywaliśmy Roraty ze św. Józefem. Każdego dnia rozważaliśmy kolejne wezwanie z litanii do św. Józefa, poznając naszego patrona jako wzór do naśladowania. W dobie pandemii roraty odbywały się dwutorowo: w kościele oraz w domach za pomocą transmisji online. Wymowne i oryginalne obrazki roratnie można znaleźć tutaj.


 Wielka Nowenna przed Uroczystością Świętego Józefa

W środę (20.01) rozpoczęliśmy w naszym kościele Wielką Nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa obchodzoną 19 marca. Przez 9 kolejnych śród zapraszamy:
-o godzinie 17.30 na nabożeństwo ku czci świętego Józefa,
-o godzinie 18.00 na Mszę z kazaniem,
-o godzinie 18.45 na spotkanie z „przyjaciółmi św. Józefa”.

W środę 20 stycznia naszym gościem był Aron Knosala, wdowiec, ojciec 6 dzieci, w tym niepełnosprawnego Dawidka, artysta, autor naszego pomnika św. Jana Pawła II, członek Bractwa św. Józefa. Spotkanie było skierowane dla wszystkich chętnych, szczególnie zaś dla wdów i wdowców. W środę 27 stycznia naszym gościem był ks. diakon Przemysław Kaziszyn, alumn naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, który rozpoczyna swoją praktykę w Oleśnie. Spotkanie było skierowane dla wszystkich chętnych, szczególnie zaś dla młodzieży. W środę 3 lutego naszym gościem była s. Ewelina Bachorska ISSM, siostra zakonna z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, posługująca obecnie w Opolu-Winowie. Spotkanie było dedykowane wszystkim chętnym, szczególnie zaś kobietom. W środę 10 lutego naszym gościem było małżeństwo: p. Mariola i p. Sławomir Oliwa, zaangażowani w Ruch Wiara i Światło. Spotkanie było dedykowane małżeństwom. W środę 17 lutego naszym gościem był ks. dr ppłk Jerzy Niedzielski, Diecezjalny Kapelan Policji, emerytowany Kapelan Wojska Polskiego. Spotkanie było dedyktowane panom. W środę 24 lutego gościliśmy parę narzeczonych: Ania i Szymon, para narzeczonych.  W środę 3 marca gościliśmy Bożenę Sekala OV, dziewicę konsekrowaną. W środę 10 marca gościliśmy p. Andrzeja Bochniaka, przedsiębiorcę, który podzielił się świadectwem wiary i etosem pracy. W środę 17 marca naszym gościem był p. Sławomir Kołecki z Hospicjum Ziemi Kluczborskiej im. św. Ojca Pio.


 Kazania pasyjne o św. Józefie

Kazania pasyjne, które wygłosił ks. dr Sławomir Pawiński, dotyczyły św. Józefa i jego 7 boleści i 7 radości. Zachęcamy do wysłuchania:

Kazanie 1 (21.02.2021)

Kazanie 2 (28.02.2021)

Kazanie 3 (07.03.2021) 

Kazanie 4 (14.03.2021)

Kazanie 5 (21.03.2021)

Kazanie 6 (28.03.2021)


 Odpust ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP

19 marca obchodziliśmy uroczystość ku czci św. Józefa. Kaznodzieją i sumistą był ks. dr Eugeniusz Ploch, proboszcz z Opola-Winowa. Na wieczornej Mszy św. poświęcono figurę św. Józefa, która peregrynuje po rodzinach naszej parafii. 


Kościół Jubileuszowy

19 marca o godzinie 12.00 w naszym kościele odbyła się Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na rozpoczęcie Roku Rodziny. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup ustanowił nasz kościoł jubileuszowym w roku św. Józefa.

19 marca 2021 Biskup Opolski Andrzej Czaja ogłosił nasz kościół parafialny jubileuszowym.

DEKRET 
ustanowienia odpustowych kościołów pątniczych
w Roku Świętego Józefa w diecezji opolskiej

Aby oddać należną cześć Opiekunowi Pana naszego Jezusa Chrystusa i poszerzyć Jego kult wśród wiernych, w nawiązaniu do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”, a także Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, na czas obchodów Roku Świętego Józefa, czyli od dnia 19 marca do 8 grudnia br., ustanawiam w diecezji opolskiej następujące odpustowe kościoły pątnicze:

  1. Kościół parafialny pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.
  2. Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.
  3. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy z kaplicą św. Józefa.

Odpustowe kościoły pątnicze winny się stać miejscem, do którego przybywają pielgrzymi, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, dostąpić przywileju odpustów, przyznanych przez Penitencjarię Apostolską z racji Roku Świętego Józefa oraz aby przez wstawiennictwo tego wielkiego Patrona powierzać Opatrzności Bożej intencje własne i wspólnot, do których należą.

W związku z powyższym, rektorzy wskazanych w niniejszym Dekrecie świątyń są zobowiązani umożliwić pielgrzymom:

  1. uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu w dogodnych dla nich porach.
  2. skorzystanie z sakramentu pokuty w dniach i godzinach, w których przybywają.
  3. skorzystanie z kierownictwa duchowego, jeśli o to poproszą.
  4. uczestnictwo w wyznaczonych nabożeństwach ku czci św. Józefa, jak również w okolicznościowych konferencjach i katechezach przybliżających Jego postać.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła Świętego, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski.

  Kanclerz Kurii           Biskup Opolski
ks. Wojciech Lippa         + Andrzej Czaja 


 Odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika

W niedzielę 25 kwietnia w naszej parafii obchodzony był odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Naszym odpustowym przewodnikiem był o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego.


 Majówki ze św. Józefem

W czasie tegorocznych nabożeństw majowych towarzyszą nam refleksje o św. Józefie, jego cnotach, talentach i historii jego życia.

Parafia św. Józefa

Witam na stronie parafii św. Józefa w Opolu Szczepanowicach